product_detail_banner

ชุดติดฉลากในแม่พิมพ์

เทคโนโลยีชุดติดฉลากในแม่พิมพ์ของ SMC ช่วยประหยัดเวลาในการติดฉลากขวดอย่างมาก แขนกลติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งมีความเที่ยงตรง ความเร็ว ความแม่นยำ ต้องการการบำรุงรักษาน้อยกว่ามอเตอร์แบบเดิม...
รายละเอียด

ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์

ด้วยความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและอื่นๆ ในอุตสาหกรรมที่มากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตมากขึ้นด้วย ระบบเส้นบอกปริมาณในบรรจุภัณฑ์ของเครื่อง SMC...
รายละเอียด

ระบบควบคุมความหนาบางผนังหลอดพลาสติก

อุปกรณ์ควบคุมยี่ห้อชั้นนำระดับโลก ได้แก่ Beckhoff, Moog และ Barber Colman มีฟังชั่นในการควบคุมความหนาบางของผนังหลอดพลาสติก...
รายละเอียด

หัวไหลแบบหลายชั้น

หัวไหลแบบหลายชั้นของ SMC มีขนาดกะทัดรัด มีความเที่ยงตรงและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการกระจายความหนาบางของพลาสติกแต่ละชั้นได้อย่างแม่นยำ...
รายละเอียด

ชุดทดสอบรูรั่ว

ชุดทดสอบรูรั่วของ SMC จะทำตามแบบงานของลูกค้า โดยบรรจุภัณฑ์ต้องมีขนาดปริมาตรบรรจุตั้งแต่ 100 มิลลิลิตร จนถึง 30 ลิตร นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบมุมบริเวณคอขวด...
รายละเอียด
ทั้งหมด 7 | หน้า 1 ของ 2